O nas

Stowarzyszenie „Jamna dla pokoleń” zostało założone w 2015 r. przez grupę znajomych – osób które zakochały się w urokliwym zakątku naszego kraju jakim jest miejscowość Jamna, maleńka wioska położona na najwyższym wzniesieniu w gminie Zakliczyn, w sercu Parku Krajobrazowego. Dzięki partnerowi – Bacówka na Jamnej możemy korzystać z bogatej infrastruktury – zadaszone wiaty, miejsce na ognisko, boisko, stoliki i ławki, nagłośnienie, zaplecze gastronomiczne i internet. Dzięki środkom z projektów możemy rozwijać promocję w Tarnowie i regionie, a w przyszłości organizować nasze pomysły w coraz większych partnerstwach. Już wkrótce strona internetowa Stowarzyszenia stanie się powszechnie dostępną galerią uroków Jamnej i dokumentacją przeprowadzonych działań dla obopólnej radości mieszkańców, sąsiadów, gości, turystów i odbiorców naszych projektów.

Celami Stowarzyszenie Jamna dla pokoleń zgodnie z zapisami statutu są:

  • działanie na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa miejscowości Jamna i regionu oraz ich promocja,
  • organizacja różnych form rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  • upowszechnianie wiedzy o historii miejscowości Jamna i regionu, pielęgnowanie jej tradycji narodowej
  • ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną oraz rozwój ich świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • działalność na rzecz rodziny,
  • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia mieszkańców regionu.

 

Projekty, które obecnie zrealizujemy idealnie wpisują się w założone cele stowarzyszenia, bowiem „Rodzinne wędrówki w Jamnej” z Konkursu Grantowego FIO Małopolska Lokalnie i „Jamna – nowe otwarcie dla regionu” z marszałkowskiego konkursu Małopolska Gościnna łączą w sobie wszystko co istotne – promocję miejscowości, ruch na świeżym powietrzu, edukację historyczną i kulturową, zacieśnianie więzi rodzinnych i społecznych, pyszne i zdrowe jedzenie, wypoczynek i rekreację dla różnych grup wiekowych.