Projekty

Pierwszy projekt, który zyskał akceptację ekspertów „Jamna – nowe otwarcie dla regionu” zakłada wyznaczenie i utworzenie komfortowej trasy aktywnej turystyki w formie spacerów nordic walking

w celu poprawy warunków jej uprawiania na Jamnej w formie pilotażu. Prognozujemy, że w wyniku jego realizacji znacznie wzrośnie liczba turystów uprawiających turystykę pieszą i rekreacyjną. Przez poprawę rozumiemy także skuteczne promowanie atutów Jamnej w postaci czytelnej i ogólnie dostępnej wizualizacji mapy trasy aktywnej turystyki w postaci statycznej planszy, umiejscowionej na górze oraz sieciowanie infografiki w Internecie. Podstawę do wdrożenia projektu w formie pilotażu przeprowadzi 50 uczestników w wieku 55+ rekrutowanych przez Stowarzyszenie i Partnerów – Stowarzyszenie Dzieci Tarnowa i Pałac Młodzieży w Tarnowie, którzy w formie warsztatów zdobędą wiedzę krajoznawczą i prozdrowotną, edukację związaną z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym regionu oraz rozszerzą kompetencje społeczne, w oparciu o aktywny wkład w realizację zadania.

W rezultacie powstanie baza rekreacyjna i punkt promocji zasobów miejsca, z wypracowanym modelem uprawiania turystyki i rekreacji w formie – nordic walking, czytelną mapą i oznakowaniem trasy wraz z poradnictwem z zakresu jego uprawiania oraz zdrowego stylu życia dla turystów regionu i z poza Małopolski, którzy przyjadą na Jamną (lub umówią się telefonicznie w celu organizacji grup rekreacyjnych). Wypracowane na warsztatach cele staną się podstawą organizacji cyklicznych imprez na Jamnej, aby pilotaż ze wsparciem środków marszałkowskich zapoczątkował wzrost aktywności turystki i rozwoju krajoznawstwa na Jamnej dla turystów polskich i zagranicznych.

logo-małopolska

Kolejny projekt, wysoko oceniony w Konkursie Grantowym FIO Małopolska Lokalnie – edycja 2016 „Rodzinne wędrówki w Jamnej” umożliwia przeprowadzenie działań, rozszerzając je o metody promocji Jamnej w możliwie największym zasięgu, korzystając z zasobów partnerów i promując inicjatywę przez środki pozyskane z dotacji. Dzięki partnerowi  – Bacówka na Jamnej możemy korzystać z bogatej infrastruktury – zadaszone wiaty, miejsce na ognisko, boisko, stoliki i ławki, nagłośnienie, zaplecze gastronomiczne i internet. Dzięki środkom z projektu możemy rozwijać promocję w Tarnowie i regionie, a w przyszłości organizować nasze pomysły w coraz większych partnerstwach.

„Rodzinne wędrówki w Jamnej” to rodzaj warsztatów w czasie których uczestnicy projektu zdobędą wiedzę krajoznawczą i prozdrowotną, edukację związaną z dziedzictwem przyrodniczym, kulturowym i historycznym miejsca oraz poprawią umiejętność wykorzystania naturalnych produktów regionalnych w codziennym życiu. Celem projektu jest zwiększenie aktywności turystycznej i promocja miejscowości Jamna oraz wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne działania, aktywizację i integrację wspólnie ze społecznością lokalną oraz zaszczepienie w dzieciach pasji wędrowania. Projekt zostanie zrealizowany w dwóch edycjach – w czerwcu i we wrześniu 2016r. Uczestnikami projektu będą dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum wraz z rodzicami i dziadkami z Tarnowa i powiatu tarnowskiego, szacujemy grupy wstępnie na min. 100 osób.

 

FIO Małopolskalogo bszl poziom

 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego.”