Zgłoszenie do projektu „Jamna. Lato. Zima.”

Poniższy formularz dotyczy zgłoszenia do projektu „Jamna. Lato. Zima.” odbywającego się w dniach 22-23 września 2017.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Ulica / nr domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Powiat

Województwo

Telefon

Adres email

Liczba uczestników projektu


Potwierdzam, że zapoznałem/am się z następującą informacją: Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Stowarzyszenie Jamna dla pokoleń do celów realizacji zadań w ramach Projektu „Jamna. Lato. Zima.”. Dane są przekazywane dobrowolnie. Informujemy także o prawie do wglądu oraz możliwości oprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) Jednocześnie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w dokumentacji projektowej.

„Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.”