Zgłoszenie do projektu „Rodzinne wędrówki w Jamnej” II edycja

Poniższy formularz dotyczy zgłoszenia do projektu „Rodzinne Wędrówki w Jamnej” II edycja.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia możesz uzyskać na stronie projektu tutaj.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Ulica / nr domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Powiat

Województwo

Telefon

Adres email

Liczba uczestników projektu


Potwierdzam, że zapoznałem/am się z następującą informacją: Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Stowarzyszenie Jamna dla pokoleń i Operatora Konkursu Grantowego FIO Lokalnie do celów realizacji zadań w ramach Projektu „Rodzinne wędrówki w Jamnej”. Dane są przekazywane dobrowolnie. Informujemy także o prawie do wglądu oraz możliwości oprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) Jednocześnie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w dokumentacji projektowej.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego.”

logotypy