Zgłoszenie do projektu Jamna – Nowe otwarcie dla regionu

Poniższy formularz dotyczy zgłoszenia do projektu „Jamna – Nowe otwarcie dla regionu”.

Projekt skierowany do osób w wieku 55+.
Więcej informacji na temat tego wydarzenia możesz uzyskać na stronie projektu tutaj.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Ulica / nr domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Powiat

Województwo

Telefon

Adres email

Wiek


Potwierdzam, że zapoznałem/am się z następującą informacją: Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Stowarzyszenie Jamna dla Pokoleń do celów realizacji zadań w ramach Projektu „Jamna - Nowe otwarcie dla regionu”. Dane są przekazywane dobrowolnie. Informujemy także o prawie do wglądu oraz możliwości oprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) Jednocześnie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w dokumentacji projektowej.

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
w ramach konkursu ofert z turystyki pn. Małopolska Gościnna”


malopolska

logotypy